IRI Europa

(Photo: IRI website)

IRI står for Initiative & Referendum Institute. Instituttet har sammen med ERC (European Referendum Campaign) stilt forslag om at man avholder folkeavstemninger i alle medlemsland på den samme dag om EU-forfatningen.

IRI er en uavhengig forskningsinstitusjon, som ble grunnlagt i 2001. Dens formål er å forske i folkeavstemninger og fremme direkte demokrati.

Linker

Se også www.EU04.com

http://www.iri-europe.org/