Felles handling

Decision by the member states based on the treaties (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

En beslutning under den felles Utenriks- og Sikkerhetspolitikk i EU-Traktaten, som kan tas i bruk hvis det godkjennes av et kvalifisert flertall.

Beslutninger om å implementere EUs utenrikspolitikk vedtas på samme måte med kvalifisert flertall blant ministrene.

Linker

Se også Beslutninger om den Felles Utenriks- og Sikkerhetspolitikk