Luxembourg

Grand Duke's Palace, Luxembourg (Photo: EU Commission)

Luxembourg har en befolkning pÄ 0,4 millioner og strekker seg over 2.586 km2. Det var et av de opprinnelige EF-medlemsland.

Landet har 4 ut av 321 stemmer i MinisterrÄdet og 6 ut av 732 plasser i EU-Parlamentet.

Linker

http://www.gouvernement.lu