Blandet avtale

En avtale mellom EU og medlemsstatene som omfatter emner hvor EU er kompetent, og emner hvor landene selv kan bestemme. Cotonou-Avtalen er en blandet avtale, som underskrives av både EU og medlemslandene.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at EU skal være en samlet "juridisk person" som kan inngå blandede avtaler om utenrikspolitikk og fellesskapsemner. EU kan så underskrive alle slags avtaler for medlemslandene, og medlemslandene kan ikke selv inngå internasjonale avtaler hvor EU er lovgivende internt.

Avtaler med andre land - den såkalte eksterne forhandlingskompetanse - foreslås som en "enekompetanse" for EU, hvor det er forbudt for medlemslandene å handle.

Linker

Se også Avtaler med andre land.