Nøytralitet

Trinity College in Dublin (Photo: EU Commission)

Ut av de 25 medlemsland er Irland, Sverige, Finland, Østerrike, Kypros og Malta nøytrale. De er ikke medlemmer av noen militær allianse og er ikke forpliktet av et felles forsvarssamarbeid.

EU-traktaten utgjør et problem for nøytrale stater, fordi den danner grobunn for felles EU-handling innenfor den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Ifølge traktaten har de nøytrale land rett til å delta i militære aksjoner, hvis de måtte ønske det, men de er ikke juridisk forpliktet til det. De mottar og deler ikke NATO-hemmeligheter, slik som resten av EU-medlemmene gjør.

Fremtiden

EU-Forfatningen forplikter alle medlemstater til at støtte den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, se art. I-15,2.

Linker

Se også Forsvar.