Proporsjonalitet

Et viktig traktatprinsipp som fastslår at EUs overnasjonale lovgivningsarbeid skal være så lite inngripende som mulig, og ikke gå ut over hva som er strengt nødvendig for å oppnå traktatens formål.

EU-Forfatningen foreslår en særlig protokoll om subsidairitet og proporsjonalitet, hvor 1/3 av de nasjonale parlamenter kan reagere innenfor 6 uker mot et lovforslag, hvilket medfører at EU-Kommissionen så skal se på forslaget igjen.

De behøver dog ikke foreta endringer.