Forskning

(Photo: Notat)

EUs kompetanse innenfor forskning har som hovedmål å styrke EU-ervervenes vitenskapelige og teknologiske grunnlag, og å fremme forskningsaktiviteter i alminnelighet.

Denne kompetanse er begrenset til å supplere, fremme og samordne de nasjonale aktiviteter.

Fremtiden

EU-Forfatningen plasserer forskning i en særlig kompetansekategori som tillater EU å utføre felles handlinger og gjennomføre programmer, men EU vil dog ikke ha mulighet for å hindre medlemsland i å utøve deres egne kompetanser (Art. I-13.3).

Linker

Se også Europeisk forskningsområde.

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html