Schuman Planen

Robert Schuman (Photo: Eurpoean Commission)

Planen for en overstatlig Europeisk Kul- og Stålunion, fremsatt av den franske utenriksminister Robert Schuman den 9. mai 1950. Dagen har siden blitt feiret som EUs fødselsdag og det blir nå foreslått at den blir gjort til Unionens nasjonaldag i EU-Forfatningen.

Linker

http://europa.eu.int/comm/publ......eu_documentation/04/txt06_da.h