Solidaritetsklausul

En gjensidig forsvarsklausul: "Jeg hjelper deg, du hjelper meg", som foreslås innført som en særlig protokoll i EU-Forfatningen.

Linker

Se også Forsvar, WEU og NATO.