Verdensrommet

(Photo: Notat)

EU-Forfatningen foreslår at man gjør utforskningen av verdensrommet til en felles oppgave (delt kompetanse) i overensstemmelse med Kommisjonens forslag om en felles europeisk strategi med hensyn til verdensrommet.

 

Linker

Se også det Europeiske Romagentur, ESA.

http://www.esa.int/export/esaCP/GGGOJX8UGEC_index_0.html