Streiker

Dockers demonstrate in Brussels (Photo: EUobserver.com)

Streiker og lockouter, arbeidsmarkedslover og lønninger, hører ikke under EUs myndighet i dag, og besluttes i stedet ved nasjonale lover. EU-Domstolen har dog besluttet at streiker ikke skal forstyrre den frie bevegelighet for varer over grensene.

Streikeretten garanteres av EUs Charter, som det nå foreslås å gjort til en bindende del av EU-forfatningen.

Linker

Se også arbeidsmarkedspolitikk.