Charteret for grunnleggende rettigheter

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

EU's charter for grunnleggende rettigheter ble vedtatt i Nice i desember 2000 som en "politisk erklæring".

Det inneholder 54 artikler, som hovedsakelig er hentet fra den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon. EU-Domstolen har sakt at den er villig til at anvende Charteret i dommene, selv om det ikke skulle bli gjort juridisk forpliktende.

EU-Domstolen har nå henvist til Charteret i flere saker.

Notater

Fremtiden

Konventet har tatt Charteret med som en juridisk bindende del av deres forslag til en EU-Forfatning, som Del II. EU-Forfatningen "anerkjenner de rettigheter, friheter og prinsipper, som finnes i chartret om grunnleggende rettigheter, som utgjør annen del av denne forfatningen" (artikkel I-7).

Linker

Se også Konventets arbeidsgruppe om Charteret.

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=145

http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF

http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=da