Rettspraksis

Court of Justice, Luxembourg (Photo: EU Commission)

De konkrete dommer fra Domstolen i Luxembourg. EU’s rettspraksis er en av motorene for videre integrasjon. EU-Domstolen har bl.a. brukt sin juridiske kompetanse til å fylle huller i traktatene og lovgivningen og utvikle nye rettsprinsipper ut fra traktatenes målsetning om stadig stigende integrasjon.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at et kvalifisert flertall skal bli i stand til at etablere nye spesial-domstoler.

Linker

Se også Juridisk aktivisme.