Retten av Første Instans

Under fellesakten fra 1987 ble EF-Domstolen i Luxembourg utstyrt med en ny lavere domstol, som skulle ta seg av mindre viktige saker. Mange av sakene er personalesaker. Appeller i disse sakene kan komme for EU-Domstolen.

Retten av Første Instans møtes i forskjellige kamre. Nice-traktaten gir mulighet for mer spesialiserte EU-domstoler.

Fremtiden

EU-Forfatningen gir også mulighet for at et kvalifisert flertall på 13 av 25 land, representerende 60 % av befolkningen, kan opprette mer spesialiserte domstoler.

Linker

http://curia.eu.int/da/transitpage.htm