Kirker

Church in Malta (Photo: Lisbeth Kirk)

Konferansen av europeiske kirker (CEC – the Conference of European Churches) har 123 medlemskirker og forhandler forskjellige kirkelige emner med EU-Kommisjonen. Kirkene er forbundet med Jacques Delors prosjekt "Gi Europa en sjel". I en ikke bindende erklæring til Amsterdam traktaten nevnes det at EU respekterer de nasjonale kirker.

Fremtiden

En lignende tekst er medtatt i artikkel 51 i EU-Forfatningen. I tillegg er der i preamplen til EU-Forfatningen nevnt at unionen skal la "seg inspirere av Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv".

Linker

Se også Diskriminasjon.
http://www.cec-kek.org/