Kommissærer

Vice-President of the Commission, Margot Wallström (Photo: EU Commission)

Medlemmer av EU-Kommisjonen. Kommisjonen består for tiden av 25 kommissærer – minst en fra hvert medlemsland (to for Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Spania og Italia). Kommissærene utnevnes av medlemslandene. De blir valgt ut fra deres generelle kompetanser og skal alle garantere deres uavhengighet. De har alle hatt politiske stillinger i deres hjemland, ofte som ministre.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår en kommisjon bestående av 18 kommissærer fra år 2014. Alle medlemmer skal utpekes av et kvalifisert flertall på 18 av 25 landes statsministre, som også skal representere 65 % av EU-landenes befolkning. Ministerrådet og den valgte kommisjonsformann utarbeider sammen en liste over kommissærer. Heretter godkjenner EU-Parlamentet listen og kommissærene utnevnes av det europeiske råd.

Linker

http://www.europa.eu.int/comm/commissioners/index_da.htm