Forliksutvalg

Under den felles beslutningsprosedyre kan man opprette et samrådsutvalg når Rådet ikke kan akseptere forslag til endringer fra EU-Parlamentet.

Utvalget er sammensatt av 25 representanter fra medlemslandene og 25 representanter fra EU-Parlamentet. De mest meningsfylte møter er de såkalte trialoger mellom Rådet, EU-Kommissionen og EU-Parlamentet.

Notater

Linker

http://www.europarl.eu.int/code/default_en.htm