Forenkling

Forenkling eller simplifisering er et forsøk på å gjøre innviklede beslutningsmetoder lettere å forstå.

Fremtiden

Konventet hadde en arbeidsgruppe om forenkling. Dens formand var den tidligere italienske statsminister Giuliano Amato. Gruppen ønsket en drastisk reduksjon av de 32 forskjellige måter å treffe beslutninger på.

EU-Forfatningen har fulgt opp forslaget ved å redusere rettsaktene til: europeiske lover, rammelover, bekjentgjørelser, avgjørelser, henstillinger og uttalelser.

Linker

Se Art. I-32 om Unionens rettsakter i EU-Forfatningen:

http://european-convention.eu.......t/docs/Treaty/cv00850.da03.pdf