Forfatningsgivende forsamling

I 1984 nedsatte EU-Parlamentet et utvalg til å utforme en forfatning for EU. Under ledelse av Altiero Spinelli ble det første utkast utarbeidet. Det er en klar sammenheng mellom dette initiativ og Konventet som har forberedt EU-Forfatningen.