Samarbeidsprosedyren

European Parliament in Brussels (Photo: EP)

Samarbeids-prosedyren tillater EU-Parlamentet å få innflytelse på en mindre del av lovgivningen i EU (art. 252 TEF). Denne prosedyre kommer opprinnelig fra fellesakten fra 1987. Hvis EU-Parlamentet fremsetter endringsforslag, kan Rådet kun avvise dem ved enstemmighet. Siden Nice-traktaten trådte i kraft, gjelder denne prosedyren kun på ØMU-området.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår å gå helt vekk fra denne prosedyren og i stedet anvende den felles beslutningsprosedyre og høringsprosedyren.

Samarbeidsprosedyren tillater EU-Parlamentet å få innflytelse på en mindre del av lovgivningen i EU (art. 252 TEF). Denne prosedyre kommer opprinnelig fra fellesakten fra 1987. Hvis EU-Parlamentet fremsetter endringsforslag, kan Rådet kun avvise dem ved enstemmighet. Siden Nice-traktaten trådte i kraft, gjelder denne prosedyren kun på ØMU-området.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår å gå helt vekk fra denne prosedyren og i stedet anvende den felles beslutningsprosedyre og høringsprosedyren.