Demokratisk legitimitet

The Commission (Photo: EUobserver.com)

EU-Kommisjonen har, med sitt monopol på å stille forslag til EU-lovgivning, en sterk makt. Men Kommisjonen er ikke et valgt organ.

Fremtiden

EU-Forfatningen vil la Kommisjonen sammensettes gjennom en beslutning med kvalifisert flertall blant statsministrene i Det Europeiske Råd.

Føderalister foreslår at kommisjonsformannen og hans kolleger skal velges av EU-Parlamentet og stå til ansvar overfor Parlamentet.

Euro-realister og euro-skeptikere foreslår at de nasjonale parlamenter velger hver deres nasjonale kommissær, som skal kunne sparkes av det nasjonale parlament. Formannen for Kommisjonen skal deretter velges med enstemmighet av de nasjonale parlamenter.