Likestilling

Menn og kvinner skal behandles på like fot i EU.

Likebehandling av kvinner og menn bygger på prinsippet om likestilling mellom kjønnene angående lønn, pensjoner, arbeidsbetingelser, karrieremuligheter osv.

En arbeidsgiver skal bevise at han/hun ikke diskriminerer kvinner som utfører samme arbeid som menn, men som får lavere lønn (sak 109/88). Det er et av Fellesskapets mål, i art.3 (TEC), som medfører f.eks. prinsippet om lik behandling av kvinner og menn.

Fremtiden

I Konventets arbeidsgruppe om det Sosiale Europa, foregikk lange og livlige diskusjoner om "likestilling" mellom kvinner og menn som en felles verdi for Unionen. Det ble ikke vedtatt og inngikk ikke i første utkast til EU-Forfatning som en verdi, men kun som et mål. Ved en særlig dansk oversettelse av ordet likhet til likestilling, er likestilling imidlertid nå en del av de felles verdier i det danske forfatningsutkast i art. I-2. I de andre landes utgaver taler man om "likhet" som en felles verdi.

[w treaty_of_nice]Nice-traktaten[/W] gir et generelt grunnlag for likestilling i art. 13 og et mer spesifikt grunnlag i Art. 141 TEC.

EU-Forfatningen behandler likestilling i Art. I-3.3, II-23, og III-2.

Linker

Se også Diskriminering.