Europaflagg

European Union flag (Photo: EU Commission)

På samme måte som den europeiske hymne tilhørte det blå flagget med de 12 gule stjerner egentlig Europarådet. De 12 stjerner symboliserer skjønnhet og harmoni. Flagget er en av mange EU-symboler, som etterligner nasjonalstat symbolisme med henblikk på å fremme en felles europeisk identitet. Dette skjer i overensstemmelse med Adonnino komiteens plan for et Borgernes Europa.

Fremtiden

EU-Forfatningen vil offisielt gjøre flagget til Unionens nasjonalflagg.

Linker

http://www.europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_da.htm