Finansielle overslag

(Photo: European Commission)

EU vedtar et finansielt perspektiv som setter rammene for EUs utgifter innenfor forskjellige utgiftsområder for flere år ad gangen. Som en del av den årlige budsjettprosedyre foretar Kommisjonen en teknisk tilpasning på eget ansvar. Dette skjer før den egentlige budsjettprosedyre går i gang.

Det finansielle overslag reguleres via en inter-institusjonell avtale mellom Kommisjonen, Rådet og EU-Parlamentet.

Det Europeiske Rådsmøte i København besluttet at det nye finansielle overslag skulle inkludere omkostningene forbundet med utvidelsen. Beløpene ble inkludert i tiltredelse traktatene. Dette betydde at Europa Parlamentet ble kjørt ut på et sidespor i forhold til å ha innflytelse på utgiftene. Europa-Parlamentet truet først med at forsinke utvidelsen, men ga til sist sin tilslutning etter å ha oppnådd et høyere beløp til utvidelsen.

Fremtiden

I EU-Forfatningen foreslås det å gjøre de finansielle overslag - nå kalt den flerårige finansielle ramme - til en del av forfatningen.