Område med frihet, sikkerhet og rettferdighet

(Photo: thesetides.com)

Et mål i traktatene innenfor området; rettslige og indre anliggender, politi- og juridisk samarbeid og samarbeid om flyktninger og innvandrere.

Notater

Nå er det navnet på kapittel IV av del III i EU-Forfatningen.

Linker

Se også Konventets arbeidsgrupper og EU-Forfatningen.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm