Tilskyndelsesforanstaltninger

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Beslutningsmetode som anvendes i traktatene, men som ikke er presist definert. Hører hjemme under støtteforanstaltninger.

Kan også omfatte bindende forordninger. Anvendes typisk, når EU ikke har kompetanse, og på områder, hvor nasjonale lover ikke bør harmoniseres, f.eks. innenfor kultur og beskjeftigelse.