Kompetanser

EU-kompetanser skal etter EU-Forfatningen inndeles i:

Fremtiden

Konventet om fremtidens Europa har foreslått en delvis ny oppdeling av kompetansene i EU-Forfatningen.

Linker

Se kompetansekategorier.

Den Leservenlige utgave av EU-Forfatningen

http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_de.pdf