Enekompetanse

European Union Logo (Photo: Court of Auditors)

Hvor EU har enekompetanse, har medlemsstatene ikke rett til at vedta lover. Hvis EU har delt kompetanse på et område, kan både medlemsstatene og EU vedta lover, men en EU-lov fortrenger retten til å vedta en nasjonal lov.

Fremtiden

I EU-Forfatningen artikkel 12 defineres følgende områder som enekompetanse for Unionen: Konkurranseregler innenfor det indre marked, [w customs_union]Tollunionen[/W], den felles ervervspolitikk, den monetære politikk for eurolandene, bevaringen av de biologiske ressurser i havet under den felles fiskeripolitikk, og inngåelsen av internasjonale avtaler på de områder, hvor EU kan vedta interne regler.

Linker

http://europa.eu.int/futurum/c....../title3/index_en.htm#Article12