Felles fiskeripolitikk

(Photo: Commission)

Fisk anses som et landbruksprodukt, og styres derfor av traktatens artikler om landbruk. EU har både en felles landbrukspolitikk og en felles fiskeripolitikk. For å begrense overfiskeri fastsetter EU kvoter for hvert medlemsland. EU beslutter den totale fangstmengde med kvalifisert flertall i Rådet. EU beslutter på samme måte med kvalifisert flertall, hvilken kvote hvert land får.

De endelige vedtakelser i Ministerrådet tillater som regel mer fiskeri, enn det som har blitt foreslått av den biologiske rådgivning.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at EU får enekompetanse med hensyn til beskyttelsen av havets biologiske ressurser. Den øvrige fiskeripolitikk skal være en delt kompetanse, hvor vedtakelse av EU-regler fortrenger retten til å fastlegge nasjonale regler.

Linker

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_1_da.htm

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_2_da.htm

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_2_3_da.htm

http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/reform/index_da.htm