Internasjonale avtaler

Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

EU kan inngå internasjonale avtaler om handel eller annet, dersom den får beføyelser til å være lovgivende internt på disse områder (innenfor EU). Slike eksterne avtaler vedtas etter de samme bestemmelser som intern politikk. Dette prinsipp er nå innført i artikkel 133, stk. 6 TEF.

Dersom den interne politikk kan vedtas med kvalifisert flertall, kan den internasjonale avtale også vedtas med kvalifisert flertall.

Fremtiden

EU-forfatningen foreslår at avstemning med kvalifisert flertall anvendes som den normale beslutningsmetode i forbindelse med internasjonale avtaler, herunder deler av utenrikspolitikken, men med vetorett.

Linker

Se også Avtaler med andre land og Utenriksrepresentant for Unionen