Samtykkeprosedyren

European Parliament, Strasbourg (Photo: European Parliament)

Samtykkeprosedyren anvendes av EU-Parlamentet til å godkjenne viktige internasjonale traktater og visse andre beslutninger utenfor den felles beslutningsprosedyre og høringsprosedyren.

Viktige internasjonale traktater krever et absolutt flertall av medlemmene (367 af 732).

I andre artikler (TEF 105, 107, 161 og 300) krever samtykkeprosedyren kun et simpelt flertall av de avgitte stemmer.

Avtaler med tredjeland, assosieringsavtaler samt godkjennelse av nye medlemsstater krever et absolutt flertall av medlemmene.

Samtykkeprosedyren ble introdusert med den europeiske akt i 1987.

Fremtiden

EU-Parlamentet ønsker at samtykkeprosedyren også kommer til å gjelde traktatendringer.

Linker

Se også avtaler med andre land og assosiasjons avtaler.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_da.htm