Traktatendring

EU-traktatene kan endres ved enstemmig avtale mellom medlemslandene truffet på en regjeringskonferanse. Et enkelt medlemsland kan på denne måten blokkere for en traktatendring.

Den endelige beslutning skal forelegges til alle nasjonale parlamenter for godkjennelse og (ratifisering) enten ved et flertal i det nasjonale parlament, ved et utvidet flertall eller ved folkeavstemning.

Fremtiden

Giscard d´Estaing og EU-Kommisjonen har foreslått at EU-Forfatningen kan bli besluttet av et superkvalifisert flertall. Medlemsland som ikke ratifiserer, vil da bli utelukket fra EU.

Dette forslag er ikke med i konventets forfatningsutkast. I stedet er der en erklæring, som åpner for en politisk løsning hvis 80 % av landene har godkjent EU-Forfatningen.