Minimumslønninger

(Photo: European Central Bank)

Minimumslønningene i EU og ansøkerlandene varierer mellom 56 Euro i Bulgaria og 1369 Euro i Luxembourg.
Halvparten av de eksisterende EU-medlemstater har innført obligatoriske minimumslønninger som gjør det ulovlig å ansette en person for mindre enn det pågjeldende minimumsbeløp. I andre land fastsettes minimumslønninger gjennom kollektive forhandlinger. Lønnsfastsettelse hører ikke under EUs kompetanseområde.

Fremtiden

I EU-Forfatningen foreslås det at man på sosial- og arbeidsmarkedsområdet innfører delt kompetanse, slik at beslutninger i EU fortrenger medlemslandenes rett til treffe beslutninger på samme område. Ifølge art. III-18,2 og III-108 skal det være lik lønn for likt arbeid. Ifølge art. III-107 fremmer Kommisjonen samarbeidet mellom medlemslandene om arbeidsvilkårene. I Del II oppregnes forskjellige rettigheter for lønnsmottakere.