Prinsippet om delegert makt

EU besitter kun den makt som er tildelt EU-organene gjennom traktatene. Makt, som ikke er tildelt EU, ligger hos nasjonalstatene. Prinsippet gjentas i Konventets EU-Forfatning, og er av samme art som Sveits' forfatning og 10. Amendment (supplement) til USAs forfatning. I tilfelle av uenighet mellom medlemslandene og EU-organer har EU-Domstolen i Luxembourg kompetanse til å dømme. EU har etterhvert fått delegert makt på en bred vifte av områder. Den belgiske EU-dommer Koen Leonarts konkluderte, at det ikke finnes noen kjerne av national selvbestemmelse, som ikke kan nås av EU.

Linker

Se også Gummi paragrafen.