Uttalelse

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Omtalt i Nice-traktatens art. 249 TEF.

Kan f.eks. være en uttalelse fra EU-Parlamentet under samarbeidsprosedyren, et arbeidsdokument fra et utvalg eller fra Regionsutvalget eller Det Økonomiske og Sosiale Utvalg. EU-Kommisjonen kommer også med en uttalelse om ansøkerlands egnethet til å bli medlemmer av EU, og uttaler seg hvert år om fremskritt og utestående problemer omkring utvidelsen.

EU-Domstolen, Revisjonsretten og Sentralbanken uttaler seg også.

Notater

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår å beholde "uttalelser" som en av beslutningsformene.