Sosiale partnere

Arbeidsgivere og lønnsmottagere er faglig organisert gjennom UNICE, CEEP og ETUC. Organisasjonene kan forhandle kollektivt med hverandre i "partnerskap" i henhold til traktatene.

Medlemslandene er ikke forpliktet til å føre kollektive overenskomster. Men de skal garantere at EU-direktiver blir omformet til lover, som også omfatter de som ikke er organisert i fagforeninger. Denne forpliktelse kalles erga omnes prinsippet.

Gjennomføringen av europeiske kollektive overenskomster, gjennom kollektive overenskomster på nasjonalt nivå, er overlatt til arbeidsmarkedets parter.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at deler av sosial- og arbeidsmarkedspolitikken blir til en delt kompetanse, hvor vedtagelse av en EU-lov fortrenger medlemslandenes rett til å være lovgivende på området. EU-Forfatningen inneholder også en særlig artikkel om den sosiale dialog mellom de sosiale partnere.