Transeuropeiske Nettverk for trafikk og kommunikasjon, TEN

Transeuropeiske Nettverk betraktes som et nøkkelelement for skapelsen av det indre marked. Infrastruktur på tvers av grensene på områder som transport, telekommunikasjon og energi, kan få tilskudd fra strukturfond, samhørighetsfond og den Europeiske Investeringsbank.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår, at Transeuropeiske Nettverk gjøres til delt myndighet, hvor vedtagelsen av en EU-lov fortrenger den nasjonale rett til å være lovgivende.

Linker

http://www.europa.eu.int/comm/ten/index_en.html