Turisme

The Eifel Tower (Photo: Notat)

Turisme er ikke nevnt som område for EU kompetanse i de eksisterende traktater. I 2001 utga Kommisjonen imidlertid en publikasjon om "Samarbeid for fremtiden til den europeiske turisme".

Fremtiden

EU-Forfatningen gir EU lov til å sette igang understøttene tiltak innenfor turisme, da området betraktes som økonomisk viktig.

Linker

http://europa.eu.int/comm/ente....../services/tourism/index_en.htm