Avstemninger i Rådet

(Photo: Notat)

(13 av 25 lande); men dette blir sjeldent anvendt.

Enstemmighet og kvalifisert flertallsavstemning er mer alminnelig. Vektning av stemmer til kvalifisert flertallsavstemninger (hvilket representerer 62% av EU-landenes befolkning) er som følger:

Tyskland

29

UK

29

Frankrike

29

Italia

29

Spania

27

Polen

27

Nederland

13

Hellas

12

Tjekkia

12

Belgia

12

Ungarn

12

Portugal

12

Sverige

10

Østerrike

10

Slovakia

7

Danmark

7

Finland

7

Irland

7

Litauen

7

Lettland

4

Slovenia

4

Estland

4

Kypros

4

Luxembourg

4

Malta

3

TOTAL

321

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår å introdusere et mer simpelt stemmesystem i 2009, hvor et dobbelt flertall vil bestå av et flertall på 55% av medlemslandene, som representerer 65% av EU-landenes befolkning.