WTO

World Trade Organization headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

(World Trade Organisation)

WTO har overtatt GATT for å organisere verdenshandelen på frihandelsprinsipper. EU er representert ved WTO handelssamtaler av EU-Kommisjonen, og de fleste EU standpunkter vedtas med kvalifisert flertall.

Nice-traktaten og EU-Forfatningen går inn for å anvende kvalifisert flertallsbeslutning i alle internasjonale avtaler, hvor de indre EU-beslutninger som vedrører disse blir truffet med kvalifisert flertall.

Linker

http://www.wto.org/