Kabinett

Catherine Day (Photo: EU Commission)

Et kabinett er en gruppe av viktige rådgivere, som arbeider for en president, en minister eller en kommissær.

I EU har hver kommissær sitt eget kabinett, som typisk består av 7 rådgivere samt administrativt personale, og en sjåfør. I disse dager foreligger det et krav om at et kabinett skal representere flere nasjonaliteter.

Lederne av kabinettene blir styrt av EU-Kommisjonens generalsekretær, som for tiden er embetsmannen David O'Sullivan. Sammen med kabinettsjefen forbereder han EU-Kommisjonens møter. Kabinettets sjef er en viktig person, idet kommissærene ikke har tid til at delta i alle beslutninger, selvom de i prinsippet kan. Kun 2 % av Kommisjonens beslutninger treffes i selve Kommisjonen. 25 % tas gjennom skriftlige prosedyrer og resten ved delegasjon.

Nice-traktaten krever at EU-Kommissærene velges med kvalifisert flertall og at man introduserer rotasjonsordning når EU utvides til 27 medlemsland. I denne rotasjonsordning har hvert land ikke en sikker plass i EU-Kommisjonen, da plassene går på skift mellom medlemslandene.

EU-Forfatningen foreslår at EU fra 2014 kun skal ha kommissærer fra 2/3 av landene.

Notater

Revisjonsretten har et kabinett til sin rådighet.