Barroso, José Manuel (1965 - )

José Manuel Barroso, President of the EU Commission (Photo: European Commission)

President for EU kommisjonen. Barroso ble valgt i juli 2004 som etterfølger etter Romano Prodi. Han har en universitetsgrad i juss og statsvitenskap, og har vært statsminister i Portugal siden 2002, før han trådte av som følge av hans nominasjon som President for Kommisjonen. Barroso var også visepresident for Det europeiske folkeparti (EPP/ED Group) fra 1999 til 2002.   

 

Barroso har utgitt en rekke publikasjoner innenfor statsvitenskap, internasjonale relasjoner og EU relaterte emner. Han har også publisert en rekke artikler innenfor statsvitenskap og internasjonale relasjoner i ulike portugisiske og internasjonale samlinger, oppslagsverk og akademiske tidsskrifter    

 

I hans tale, etter han ble godkjent av EU Parlamentet, la Barroso vekt på hans tro på et felles og sterkt Europa. Han avga løfte om at han ville bygge broer over den gamle høyre - venstre splittelse, og mellom tilhengere og motstandere av EU.

 

José Manuel Barroso ble født i Lisboa den 23 mars 1956. Han er gift med Margarida Sousa Uva, og har tre barn.

Linker

Om Barroso: http://europa.eu.int/comm/comm......issioners/barroso/index_en.htm

De 25 medlemmer av Barrosos Kommisjon: http://europa.eu.int/comm/medi......hoto/barroso/commission_en.htm