Kommisjonens formann

José Manuel Barroso, Commission President (Photo: European Commission)

Kommisjonen er styrt av en formann. For tiden er formannen den tidligere italienske statsminister Romano Prodi. Den neste formann skal ifølge Nice-traktaten utnevnes av statsministrene i Det Europeiske Råd med kvalifisert flertall og godkjennes av EU-Parlamentet med simpelt flertal.

Fremtiden

Frankrike og Tyskland har foreslått at formannen for EU-Kommisjonen skal utnevnes av EU-Parlamentet.

EU-Forfatningen foreslår at et superkvalifisert flertall i Rådet (flertall som består av 72% av medlemsstatene, og som til sammen representerer 65% av EU's befolkning) skal utpeke en kandidat til posten. Denne kandidat skal godkjennes (velges) av EU-Parlamentet. Hvis EU-Parlamentet avviser kandidaten, starter prosessen forfra.

Linker

Se også Kommisjonen og Censur.

http://www.europa.eu.int/comm/......mmissioners/prodi/index_da.htm