Borrell Fontelles, Josep (1947 - )

Spanish MEP Josep Borrell Fontelles (PES), President of the EU Parliament (Photo: EP)

Spansk medlem av EU-parlamentet og sitter i den sosialdemokratiske gruppe (PES/PSE). Ble valgt som president for EU-parlamentet den 20 juli 2004 med absolutt flertall (367 av 732) på 388 stemmer ut av 700 medlemmer av EU-parlamentet (MEP).  De to andre kandidater var den polske liberale (ALDE) Bronislav Geremek, med 208 stemmer, og den franske kommunisten (GUE/NGL) Francis Wurtz, med 51 stemmer. Som president avløser han den irske liberale Pat Cox.

 

Borrell kommer til å fungere som president den første halvdel av den femårige president periode idet denne deles med Det Europeiske Folkeparti (EPP/ED Group) og PES/PSE De Europeiske Demokrater. Dette foregår etter avtale mellom de to grupper som hver har respektive 268 og 200 seter ut av EU-parlamentet 732 seter.

 

Borrell ble valgt inn i EU-parlamentet for første gang ved valget i 2004 og var frontmannen for det spanske Sosialistiske Arbeiderparti, PSOE som fikk 43% av stemmene og 25 MEP (medlemmer av EU-parlamentet). Mellom 1999 og 2004 var Borrell formann for det spanske Deputertkammers og Senats Blandede Parlamentariske Utvalg om EU-anliggender. Han representerte også det spanske parlament da han var medlem av Konventet om Fremtidens Europa i 2002-2003, som laget en skisse til den Europeisk Forfatning.

 

Josep Borrell Fontelles ble født i La Pobla de Segur i Spania, den 24. april 1947. Han er skilt og har to barn.

 

Linker:

 

Om Borrell: http://www.europarl.ep.ec/pres......ident/biography/en/default.htm