Narkotika

(Photo: www.freeimages.co.uk)

Helseskader relatert til narkotika hører hjemme under folkehelse i Nice-traktatens artikkel 152. EU kan vedta foranstaltninger med kvalifisert flertall i Ministerrådet og medbestemmelse til EU-Parlamentet. Kampen mot illegal narkotikahandel er også omfattet av politisamarbeidet i Europol.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at sikkerhetsproblemer for folkehelse blir delt kompetanse, hvor vedtagelsen av en EU-lov fortrenger retten til å vedta en nasjonal lov.

Linker

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/da/s22001.htm