Harmonisering

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

Når nasjonale lover blir harmonisert, blir de brakt i overensstemmelse med de tilsvarende lover i andre medlemsland i EU. Før det indre marked ble gjennomført fra 1987, krevde harmonisering av alle lover enstemmighet. Nå kan hovedparten av harmoniseringen vedtas med kvalifisert flertall.

Man har imidlertid fortsatt noen viktige områder hvor EU ikke direkte kan harmonisere nasjonale lover.

Fremtiden

EU-forfatningen introduserer muligheten for å harmonisere lover med kvalifisert flertall på flere følsomme områder. På de aller mest følsomme områder er der såkalte "passereller", hvor EU-landene med enstemmighet kan overgå til flertallsbeslutninger.

Men emner som utdannelse og kultur og andre emner innen for området for under støttende, koordinerende og supplerende kompetanse i art. I-16, er emner hvor landenes lover ikke kan harmoniseres direkte.