Høytstående representant

Javier Solana is the High Representative for the Common Foreign and Security Policy (Photo: Western European Union)

En høytstående representant er normalt en person som utpekes til å representere en organisasjon i utlandet. Den tidligere spanske utenriksminister og tidligere generalsekretær for NATO, Javier Solana, er generalsekretær for Rådet og samtidig høytstående representant for den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Han skal som høytstående representant assistere Rådet i forbindelse med den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Solana reiser ofte sammen med den sittende formann eller dennes utenriksminister for å forhandle om spørsmål slik som fred i Mellomøsten eller lignende.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at posten som høytstående representant avskaffes. I stedet skal EU ha en felles utenriksminister. Personen på denne posten skal velges av regjeringslederne i Det Europeiske Råd ved kvalifisert flertall, godkjennes av formannen for EU-Kommisjonen og godkjennes av EU-Parlamentet sammen med resten av EU-Kommisjonen.

Utenriksministeren skal fungere som nestformann for EU-Kommisjonen og formann for Rådet hva angår eksterne forbindelser (dobbeltfunksjon).

Linker

http://ue.eu.int/da/summ.htm