Industripolitikk

(Photo: European Commission)

Nice-traktaten innførte avstemning med kvalifisert flertall i forbindelse med støtteforanstaltninger på industriområdet for å styrke den europeiske industris konkurranseevne.

Harmonisering av nasjonal lovgivning aksepteres ikke innen for industripolitikk. Art. 157 TEF.

Fremtiden

EU-Forfatningen anbefaler at industripolitikken plasseres under området for støtteforanstaltninger i de tilfeller hvor nasjonal lovgivning ikke kan harmoniseres direkte.

Linker

http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm