Laeken-erklæringen om Den Europeiske Unions fremtid

Valery Giscard d'Estaing (Photo: European Commission)

I desember 2001 ble det på et toppmøte i Bruxelles besluttet å nedsette et Konvent som skulle utarbeide en ny EU-Forfatning. Giscard d'Estaing ble utnevnt til formann.

Erklæringen reiser 64 kritiske spørsmål om EUs fremtid, især om det demokratiske underskudd og metoder til bekjempelse av dette. Resultatet er nå EU-forfatningen, som ble besluttet på en regjeringskonferanse den 18. juni 2004.

Linker

http://european-Convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf

Den leservennlige utgave av EU-forfatningen:

http://www.euabc.com/index.phtml?page_id=162