Rettslige instrumenter

Forordninger, direktiver og beslutninger er de viktigste rettslige instrumenter i EU-lovgivningen. De er bindende.

Henstillinger og uttalelser er ikke rettslig bindende.

Kun Det Europeiske Fellesskap kan benytte seg av rettslige instrumenter.

Den Europeiske Union har ikke denne mulighet, da den ikke har status som juridisk person.

Fremtiden

EU-forfatningen foreslår følgende seks rettslige instrumenter:

Linker

Se også euabc.com pdf fil om beslutningstakning ifølge EU-Forfatningen:

http://www.euabc.com/upload/pdf/decision_making.pdf